Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 10 december 2021

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie wanneer u de Dienst gebruikt en informeert u over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de betekenis die onder de volgende voorwaarden is gedefinieerd. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de toepassing van dit Privacybeleid:

 • Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen daarvan.

 • Company verwijs naar Brightweb.

 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst en die onder meer de gegevens van Uw surfgeschiedenis op die website bevatten.

 • Country Verwijst naar België

 • Personal Data is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • Service verwijst naar de Website.

 • Service Provider betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens het Bedrijf verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf worden ingeschakeld om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf te verlenen, om diensten in verband met de Service te verlenen, of om het Bedrijf te helpen analyseren hoe de Service wordt gebruikt.

 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service, hetzij vanuit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

 • Website verwijst naar Brightweb, bereikbaar via https://brightweb.be/

 • U betekent het individu dat toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf of andere juridische entiteit namens welke dit individu toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens

Typen verzamelde gegevens

Persoonsgegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres

 • Voornaam en achternaam

 • telefoonnummer

 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld wanneer U de Dienst gebruikt.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van Uw Apparaat (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze Dienst die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer U de Dienst opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Service bezoekt of wanneer U de Service opent met of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en Cookies

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Trackingtechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om Onze Service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die Wij gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies of Browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, als U geen Cookies accepteert, kunt U sommige delen van onze Dienst niet gebruiken. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze dienst gebruikmaken van cookies.
 
 
 • Webbakens. Bepaalde delen van onze service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die webbakens worden genoemd (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd), waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend, en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaald deel en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “Persistent” of “Session” Cookies zijn. Persistente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. U kunt hier meer te weten komen over cookies: Cookies door TermsFeed Generator.

Wij gebruiken zowel Sessiecookies als Permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies

  Type: Sessiecookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies zijn essentieel om u diensten aan te bieden die via de website beschikbaar zijn en om u in staat te stellen bepaalde functies te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om U deze diensten te leveren.

 • Cookies Beleid / Bericht Aanvaarding Cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben aanvaard.

  Type: Blijvende Cookies

 • Functionaliteit Cookies

  Type: Blijvende Cookies

  Beheerd door: Us

  Doel: Deze Cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze Cookies is om U een meer persoonlijke ervaring te bieden en om te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt opnieuw uw voorkeuren moet invoeren.

  Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, verwijzen wij U naar ons Cookiesbeleid of de sectie Cookies van ons Privacybeleid.

Gebruik van uw Persoonsgegevens

De Vennootschap kan Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze Service te verlenen en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te monitoren.

 • Om uw account te beheren: om uw registratie als gebruiker van de Dienst te beheren. De door U verstrekte Persoonsgegevens kunnen U toegang geven tot verschillende functionaliteiten van de Dienst die voor U als geregistreerde gebruiker beschikbaar zijn.

 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die U hebt gekocht of van een ander contract met Ons via de Dienst.

 • Om contact met U op te nemen: Om contact met U op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals push-notificaties van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen met betrekking tot de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit noodzakelijk of redelijk is voor de uitvoering ervan.

 • Om U te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met de goederen, diensten en evenementen die U reeds hebt gekocht of waarover U reeds informatie hebt ingewonnen, tenzij U ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw informatie gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, vereffening of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke gegevens die wij over onze servicegebruikers hebben, tot de overgedragen activa behoren.

 • Voor andere doeleinden: Wij kunnen Uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals gegevensanalyse, het vaststellen van gebruikstrends, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes en het evalueren en verbeteren van onze Dienst, producten, diensten, marketing en uw ervaring.

Wij kunnen uw persoonlijke informatie in de volgende situaties delen:

 • Met dienstverleners: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van alle of een deel van onze activiteiten aan een ander bedrijf.
 • Met filialen: Wij kunnen uw informatie delen met onze filialen, in welk geval wij van deze filialen zullen eisen dat zij zich aan dit Privacybeleid houden. Filialen omvatten onze moedermaatschappij en alle andere dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die onder gemeenschappelijke zeggenschap met ons staan.
 • Met zakenpartners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met andere gebruikers: wanneer u persoonlijke informatie deelt of op een andere manier met andere gebruikers interageert in de openbare gebieden, kan deze informatie door alle gebruikers worden bekeken en kan deze openbaar naar buiten worden verspreid.
 • Met uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonsgegevens voor andere doeleinden openbaar maken met Uw toestemming.

Het bewaren van uw persoonlijke gegevens

De Onderneming bewaart Uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

De Onderneming bewaart Gebruiksgegevens ook voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen korter bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw Persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfsvestigingen van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar – en onderhouden op – computers die zich bevinden buiten Uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in Uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door het door U verstrekken van dergelijke informatie, houdt in dat U met die overdracht instemt.

Het Bedrijf zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Overdracht van Uw Persoonsgegevens

Zakelijke Transacties

Indien de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de Onderneming verplicht zijn om Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien zij daartoe wettelijk verplicht is of in antwoord op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

De Onderneming kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de overtuiging te goeder trouw dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • de rechten of eigendom van de Onderneming beschermen en verdedigen
 • Voorkomen of onderzoeken van mogelijk wangedrag in verband met de Service
 • De persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek beschermen
 • Beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Veiligheid van Uw Persoonsgegevens

De veiligheid van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor Ons, maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het Internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonlijke Gegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Privacy van kinderen

Onze Dienst is niet gericht op personen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 16. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind Ons Persoonlijke Gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met Ons op. Als Wij er achter komen dat Wij Persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die jonger is dan 16 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, dan ondernemen Wij stappen om die informatie van Onze servers te verwijderen.

Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land vereist toestemming van een ouder, dan kunnen wij de toestemming van uw ouder verlangen voordat Wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door Ons worden beheerd. Als U klikt op een link van een derde partij, wordt U doorverwezen naar de site van die derde partij. Wij raden U ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die U bezoekt te lezen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Veranderingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen u dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de “Laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit Privacybeleid bij te werken.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons

Als u vragen heeft over deze Privacy Policy, kunt u contact met ons opnemen: